Arhiva autorului

La multi ani 2010!

Thursday, 31 December 2009

Sărbători fericite!

Thursday, 24 December 2009

COLINDĂ

Moș Crășiune, țucu-ți barba ha măi albă decît cașu,
Ia s-asculți astădzi colinda lui Moș Criemienie tobașu.
Dar fîncă eșci pria dăparcie șî puoacie nu-mi audzi tonu
Pune-ți, fii bun, la uriechie scii tu, hăla… tălifonu.

Mai întîi, taico Crășiunie, nu fie cu supărare
Dacă șier la sfînta-ți dzîuă băutură șî mîncarie
Dar tu șcii că-s nima-n lumie, că-s sărac prăstă măsură
Ș-apoi bariem astădzi, taico, dă-mi să-mi bag șieva în gură,

Dă-mi un vas dă șpiridaică bariem dă  tridzăși dă gragie
Cînd oi bea un sălic, doauă, să mă-mbăt, scii, cum să cagie
Să mai uit hălie năcazuri, durmind leucă prîn gropanie
Că dă bariem adzi mi-s slobod, nu mai dau „dinț” la cătanie.

Șî mai dă-mi vro doauă cară plinie cu sași dă fănină
Ș-o chiscantă cît o cadă cu untură dă porc plină.
Api șoncuri, clisuri d-ălea să-mi dai, iarăși, o tovară
Șî cîrnați, dar scii, să fie lungi cît dzîlilie dă vară.

Într-un car să fie, taico, tăt fănină d-a dă pită
Ca să-mi fac cît-o scovardă șî șî cît-o învîrcită
Iară într-un car să fie fănină dă mămăligă
Să-mi fac sara cîtă una cît o roată dă cieligă.

Șî să-mi dai tri șiobîrnașie plinie cu brînză dă oaie
D-a dă toamnă, că-i măi faină, cînd o frigi așa să moaie.
Poaci că ș-o țîră urdă, să fac cînd și cînd schimbarie
Că nu-i bun să mînși într-una numa un fiel dă mîncarie.

Șî să-mi dai șî nieșcie șizmie cu pincieni, cum au husarii,
Ș-un luloni d-ălie dă spumă, șcii cum au măi tăți notarii.
Ș-un căput d-ălie dă habă tăt cu bumbi șî cu șînioarie
Și să baji în pozonarie șî cîcieva miișoarie.

Șî să-mi dai și-o tobă nouă, dar să fie fuoarcie marie,
Cînd oi baci-o: “Dumba… dumba… ” să-mi urlie ca o căldarie
Ca s-audă tătă lumia cînd oi da la porînci mulcie
Șî să-i bag pră unii-n tobă dacă n-or vrie să m-asculcie.

Tata Oancea, 24 dățiembăr 1929, Horavița

Expozitie arheologica – scoala Urseni

Sunday, 15 November 2009

Vineri 13 noiembrie 2009, ora 15, a avut loc la Şcoala Generală cu clasele I-VIII din Urseni, vernisajul unei expoziţiei arheologice. Organizarea evenimentului a fost asigurată de către d-ul Daniel Alecsoiu, director al şcolii din localitate şi Asociaţia Culturală Sfântul Gheorghe în colaborare cu Muzeul Banatului Timişoara.

Picture-2420

Printre invitaţi s-au numărat d-ul dr. Mircea Mare şi d-ul Alexandru Fota (cel care s-a ocupat de restaurarea vaselor şi căruia îi mulţumim pe această cale) – din partea Muzeului Banatului, d-ul Ioan Traia de la Muzeul Satului Bănăţean, d-ul subcomisar Cornel Amza de la Biroul de Protejare a Patrimoniului din cadrul Inspectoratului de Poliţie Timiş precum şi primarul comunei Moşniţa Nouă, d-ul Ioan Sorincău.

Date fiind diversitatea şi importanţa materialului decoperit întâmplător, sperăm, pe viitor, în măsura posibilităţilor, la realizarea unor acţiuni sistematice şi cu caracter ştiinţific în vederea cercetării zonei satului Urseni din punct de vedere arheologic.

S-au implicat în desfăşurarea în bune condiţii a acestui eveniment înv. Sorina Milin şi Marinel Bîrsan. Totodată, dorim să îi mulţumim şi d-lui Ioan Bodiş pentru frumoasele vitrine create special pentru această expoziţie.

Expozitie arheologica Urseni 2009

Expozitie arheologica Urseni 2009

Expozitie arheologica Urseni 2009

Expozitie arheologica Urseni 2009

a Generală cu clasele I-VIII din Urseni, vernisajul unei expoziţiei arheologice. Organizarea evenimentului a fost asigurată de către d-ul Daniel Alecsoiu, director al şcolii din localitate şi Asociaţia Culturală Sfântul Gheorghe în colaborare cu Muzeul Banatului Timişoara.

Manifestarea a avut drept scop prezentarea obiectelor arheologice descoperite în vara acestui an în hotarul satului Urseni. Marea parte a lor a fost găsită de către Vasile Cădărean (Bizău), restul de către Bogdan Tămaş. Artefactele sunt cu atât mai interesante, cu cât aparţin mai multor epoci istorice: neolitic, epoca bronzului, perioada daco-romană, Evul Mediu şi epoca modernă. Reţinem în mod deosebit existenţa în cadrul expoziţiei a unui vas – urnă din epoca bronzului şi a unei spade datate secolul al XIV-lea.

Printre invitaţi s-au numărat d-ul dr. Mircea Mare şi d-ul Alexandru Fota (cel care s-a ocupat de restaurarea vaselor şi căruia îi mulţumim pe această cale) – din partea Muzeului Banatului, d-ul Ioan Traia de la Muzeul Satului Bănăţean, d-ul subcomisar Cornel Amza de la Biroul de Protejare a Patrimoniului din cadrul Inspectoratului de Poliţie Timiş precum şi primarul comunei Moşniţa Nouă, d-ul Ioan Sorincău.

Date fiind diversitatea şi importanţa materialului decoperit întâmplător, sperăm, pe viitor, în măsura posibilităţilor, la realizarea unor acţiuni sistematice şi cu caracter ştiinţific în vederea cercetării zonei satului Urseni din punct de vedere arheologic.

S-au implicat în desfăşurarea în bune condiţii a acestui eveniment înv. Sorina Milin şi Marinel Bîrsan. Totodată, dorim să îi mulţumim şi d-lui Ioan Bodiş pentru frumoasele vitrine create special

Sfintirea bisericii romano-catolice din Urseni

Sunday, 25 October 2009

În 25 octombrie a avut loc sfinţirea bisericii romano – catolice din satul nostru. Evenimentul a fost cu atât mai aşteptat, cu cât a venit după mai bine de şase luni de muncă depusă de comunitatea maghiară pentru renovarea exteriorului lăcaşului de cult. Credincioşii din Urseni i-au aşteptat într-un număr mare pe invitaţi, dintre care îi amintim pe subprefectul Marossy Zoltan şi d-ul Halasz Ferenc. Liturghia a început la ora 16, fiind celebrată de vicarul general al Episcopiei Romano – Catolice de Timişoara, Szilvágyi Zsolt şi de părintele Kapor János de la Parohia Timişoara II – Fabric de care aparţine filiala Urseni. S-a dorit totodată, cu această ocazie, să fie comemorat şi Sfântul Wendelin, patronul spiritual al catolicilor din localitate. La final, au fost amintiţi toţi cei care au contribuit sub diverse forme, la repararea bisericii.

Sfintirea bisericii catolice din Urseni

Sfintirea bisericii catolice din Urseni

Momentul religios a fost urmat, în faţa bisericii, de dansurile tradiţionale ale ansamblului “Bokréta” din Timişoara şi de către cele ale ansamblului “Moşniţeana”. Sărbătoarea a continuat cu o masă festivă în localul Şcolii din Urseni, pentru ca seara să aibă loc tradiţionalul “Bal al Strugurilor”.

Ansamblul “Bokréta”

Ansamblul “Bokréta”

Deschiderea anului scolar 2009 – 2010

Tuesday, 6 October 2009

Anul şcolar precedent s-a încheiat, elevii clasei a opta şi-au găsit fiecare câte un drum spre o nouă şcoală, păşind pe o altă treaptă a vieţii.
După o vacanţă care unora le-a părut scurtă, dascălii au intrat confuzi în sălile profesorale şi au discutat despre legile-surpriză care aduc atâta nesiguranţă.
La grădiniţa şi şcoala de la Urseni o sută treizeci şi patru de copii au aşteptat prima zi de şcoală. Dintre ei, treizeci de preşcolari au fost primiţi cu multă dragoste la grădiniţă. În clasele primare cei patruzeci şi şase de copii au găsit pe bănci manualele pregătite şi le-au răsfoit cu emoţie împreună cu doamnele învăţătoare, iar cei cincizeci şi opt de elevi din clasele gimnaziale s-au regăsit, veseli, în săli de clase primitoare. În acest an şcolar toţi dascălii care predau la Urseni sunt calificaţi. Sunt titulari educatoarea, învăţătoarele şi profesorii care predau limba română, latina, matematica, geografia, istoria, cultura civică, educaţia fizică, limba engleză şi religia ortodoxă. Avem patru profesori cu gradul didactic I, patru dascăli cu gradul didactic II şi opt cu definitivatul. Unii îşi continuă pregătirea, dovadă fiind faptul că cei cu gradul II şi cei cu definitivat sunt înscrişi la gradul I respectiv gradul II. Paralel cu pregătirea activităţilor la clasă, o parte din dascăli au urmat cursuri dobândind calificări în formare de formatori sau managementul proiectelor.

Deschiderea anului scolar 2009-2010

Deschiderea anului scolar 2009-2010

Urseni - deschiderea anului scolar 2009-2010

Urseni - deschiderea anului scolar 2009-2010

Procesul instructiv-educativ se desfăşoară în săli corespunzătoare. Pentru preşcolari există un vestiar şi o sală de clasă încăpătoare, cu mobilier specific activităţilor de grădiniţă. Sunt şapte clase, un cabinet psihopedagogic şi o sală de educaţie fizică. Şcoala e dotată cu douăzeci şi două de calculatoare, trei laptopuri, două videoproiectoare, un ecran, două xeroxuri şi un multifuncţional. E posibilă conectarea la Internet.
Să intrăm aşadar în clasă şi să închidem uşa. Aici, într-o bună înţelegere cu elevii şi părinţii lor, să uităm dezordinea din sistemul de învăţământ şi să aducem pentru fiecare dintre noi bucuria împlinirii noastre ca OAMENI.