Publicația "Medveșanul"

Ziarul “Medveşanul” a debutat în anul 2009, cu prilejul Sfintelor Paşti, fiind, de altfel, primul periodic ce apare în satul Urseni, dedicat locuitorilor acestuia. Scopul acestui demers îl constituie dorinţa de a pune în lumină istoria şi tradiţiile aşezării noastre şi de a accentua unele elemente ce ţin de identitatea locului.

Putem afirma că, pe de-o parte această publicaţie aduce în prim planul cititorilor evenimente şi oameni care au marcat istoria satului, dar pe de-altă parte urmăreşte şi înregistrarea faptelor notabile ale prezentului.

Crearea acestei foi săteşti nu este lipsită de sens, dacă luăm în considerare trecutul cultural al Urseniului. Este bine de menţionat în acest context apariţia la începutul secolului trecut a Corului din Medveş, care, dacă ne gândim bine împlineşte un secol de existenţă. Tot în aceea perioadă se înfinţează Corul Şcolii şi formaţia de căluşari, pentru ca, între cele două războaie mondiale, să îşi desfăşoare activitatea Societatea Sfântul Gheorghe şi să ia naştere Fanfara din Urseni.

La această bogăţie de trăire culturală manifestată în timpuri cu mult mai tulburi ale istoriei noastre, am dorit să ne aducem şi noi omagiul prin lansarea “Medveşanului”. Iniţiativa a aparţinut lui Bogdan Tămaş, Marinel Bîrsan, Daniel Alecsoiu, Sorina Milin, pr. Orlando Văran. La aceasta au mai contribuit si: George Giurgiu, Narcisa Văran, Andrei Rus, Mariana Tămaş şi Alin Oanţ.

Apariţia ziarului este sprijinită de Ioan Sorincău. Este distribuit gratuit într-un tiraj de 500 de exemplare.

untitled

Intalnirea Asociatiei Presei Rurale din Banatul Istoric - Jimbolia, Muzeul Presei "Sever Bocu"