Reparaţii la asfalt

În data de 30 martie a.c.  a fost demarată la Urseni o acţiune de  reparare a asfaltului de pe strada Morii. Totodată, gropile existente în şoseaua Urseni  – Moşniţa Nouă au fost şi ele astupate. Considerăm acest fapt ca unul dintre paşii ce conduc la o stare de  “normalitate” în cadrul colectivităţii noastre.

Clasele I-VIII rămân în continuare la Şcoala Generală din Urseni

Dorim să mulţumim pe această cale tuturor celor care s-au implicat şi au susţinut păstrarea claselor de gimnaziu la şcoala noastră. Din fericire pentru comunitatea noastră, eforturile depuse de la începutul acestui an în vederea menţinerii actualei forme de organizare a claselor şcolii din localitate, nu au rămas fără rezultatul aşteptat. Deşi instituţia de învăţământ din satul nostru îşi va pierde statutul juridic cu începere din anul şcolar 2010 – 2011,  clasele despre care se punea problema că ar putea fi comasate, rămân, aşa cum este de altfel firesc, la şcoala din Urseni.  Potrivit planului de şcolarizare pentru comuna Moşniţa Nouă, clasele V-VIII ale şcolii din Urseni vor avea, ca şi până acum predarea separată, ceea ce reprezintă un beneficiu pentru calitatea procesului educativ.

La multi ani 2010!

Sărbători fericite!

COLINDĂ

Moș Crășiune, țucu-ți barba ha măi albă decît cașu,
Ia s-asculți astădzi colinda lui Moș Criemienie tobașu.
Dar fîncă eșci pria dăparcie șî puoacie nu-mi audzi tonu
Pune-ți, fii bun, la uriechie scii tu, hăla… tălifonu.

Mai întîi, taico Crășiunie, nu fie cu supărare
Dacă șier la sfînta-ți dzîuă băutură șî mîncarie
Dar tu șcii că-s nima-n lumie, că-s sărac prăstă măsură
Ș-apoi bariem astădzi, taico, dă-mi să-mi bag șieva în gură,

Dă-mi un vas dă șpiridaică bariem dă  tridzăși dă gragie
Cînd oi bea un sălic, doauă, să mă-mbăt, scii, cum să cagie
Să mai uit hălie năcazuri, durmind leucă prîn gropanie
Că dă bariem adzi mi-s slobod, nu mai dau „dinț” la cătanie.

Șî mai dă-mi vro doauă cară plinie cu sași dă fănină
Ș-o chiscantă cît o cadă cu untură dă porc plină.
Api șoncuri, clisuri d-ălea să-mi dai, iarăși, o tovară
Șî cîrnați, dar scii, să fie lungi cît dzîlilie dă vară.

Într-un car să fie, taico, tăt fănină d-a dă pită
Ca să-mi fac cît-o scovardă șî șî cît-o învîrcită
Iară într-un car să fie fănină dă mămăligă
Să-mi fac sara cîtă una cît o roată dă cieligă.

Șî să-mi dai tri șiobîrnașie plinie cu brînză dă oaie
D-a dă toamnă, că-i măi faină, cînd o frigi așa să moaie.
Poaci că ș-o țîră urdă, să fac cînd și cînd schimbarie
Că nu-i bun să mînși într-una numa un fiel dă mîncarie.

Șî să-mi dai șî nieșcie șizmie cu pincieni, cum au husarii,
Ș-un luloni d-ălie dă spumă, șcii cum au măi tăți notarii.
Ș-un căput d-ălie dă habă tăt cu bumbi șî cu șînioarie
Și să baji în pozonarie șî cîcieva miișoarie.

Șî să-mi dai și-o tobă nouă, dar să fie fuoarcie marie,
Cînd oi baci-o: “Dumba… dumba… ” să-mi urlie ca o căldarie
Ca s-audă tătă lumia cînd oi da la porînci mulcie
Șî să-i bag pră unii-n tobă dacă n-or vrie să m-asculcie.

Tata Oancea, 24 dățiembăr 1929, Horavița

Expozitie arheologica – scoala Urseni

Vineri 13 noiembrie 2009, ora 15, a avut loc la Şcoala Generală cu clasele I-VIII din Urseni, vernisajul unei expoziţiei arheologice. Organizarea evenimentului a fost asigurată de către d-ul Daniel Alecsoiu, director al şcolii din localitate şi Asociaţia Culturală Sfântul Gheorghe în colaborare cu Muzeul Banatului Timişoara.

Picture-2420

Printre invitaţi s-au numărat d-ul dr. Mircea Mare şi d-ul Alexandru Fota (cel care s-a ocupat de restaurarea vaselor şi căruia îi mulţumim pe această cale) – din partea Muzeului Banatului, d-ul Ioan Traia de la Muzeul Satului Bănăţean, d-ul subcomisar Cornel Amza de la Biroul de Protejare a Patrimoniului din cadrul Inspectoratului de Poliţie Timiş precum şi primarul comunei Moşniţa Nouă, d-ul Ioan Sorincău.

Date fiind diversitatea şi importanţa materialului decoperit întâmplător, sperăm, pe viitor, în măsura posibilităţilor, la realizarea unor acţiuni sistematice şi cu caracter ştiinţific în vederea cercetării zonei satului Urseni din punct de vedere arheologic.

S-au implicat în desfăşurarea în bune condiţii a acestui eveniment înv. Sorina Milin şi Marinel Bîrsan. Totodată, dorim să îi mulţumim şi d-lui Ioan Bodiş pentru frumoasele vitrine create special pentru această expoziţie.

Expozitie arheologica Urseni 2009

Expozitie arheologica Urseni 2009

Expozitie arheologica Urseni 2009

Expozitie arheologica Urseni 2009

a Generală cu clasele I-VIII din Urseni, vernisajul unei expoziţiei arheologice. Organizarea evenimentului a fost asigurată de către d-ul Daniel Alecsoiu, director al şcolii din localitate şi Asociaţia Culturală Sfântul Gheorghe în colaborare cu Muzeul Banatului Timişoara.

Manifestarea a avut drept scop prezentarea obiectelor arheologice descoperite în vara acestui an în hotarul satului Urseni. Marea parte a lor a fost găsită de către Vasile Cădărean (Bizău), restul de către Bogdan Tămaş. Artefactele sunt cu atât mai interesante, cu cât aparţin mai multor epoci istorice: neolitic, epoca bronzului, perioada daco-romană, Evul Mediu şi epoca modernă. Reţinem în mod deosebit existenţa în cadrul expoziţiei a unui vas – urnă din epoca bronzului şi a unei spade datate secolul al XIV-lea.

Printre invitaţi s-au numărat d-ul dr. Mircea Mare şi d-ul Alexandru Fota (cel care s-a ocupat de restaurarea vaselor şi căruia îi mulţumim pe această cale) – din partea Muzeului Banatului, d-ul Ioan Traia de la Muzeul Satului Bănăţean, d-ul subcomisar Cornel Amza de la Biroul de Protejare a Patrimoniului din cadrul Inspectoratului de Poliţie Timiş precum şi primarul comunei Moşniţa Nouă, d-ul Ioan Sorincău.

Date fiind diversitatea şi importanţa materialului decoperit întâmplător, sperăm, pe viitor, în măsura posibilităţilor, la realizarea unor acţiuni sistematice şi cu caracter ştiinţific în vederea cercetării zonei satului Urseni din punct de vedere arheologic.

S-au implicat în desfăşurarea în bune condiţii a acestui eveniment înv. Sorina Milin şi Marinel Bîrsan. Totodată, dorim să îi mulţumim şi d-lui Ioan Bodiş pentru frumoasele vitrine create special