Articole care contin cuvantul cheie ‘educatoare’

Deschiderea anului scolar 2009 – 2010

Tuesday, 6 October 2009

Anul şcolar precedent s-a încheiat, elevii clasei a opta şi-au găsit fiecare câte un drum spre o nouă şcoală, păşind pe o altă treaptă a vieţii.
După o vacanţă care unora le-a părut scurtă, dascălii au intrat confuzi în sălile profesorale şi au discutat despre legile-surpriză care aduc atâta nesiguranţă.
La grădiniţa şi şcoala de la Urseni o sută treizeci şi patru de copii au aşteptat prima zi de şcoală. Dintre ei, treizeci de preşcolari au fost primiţi cu multă dragoste la grădiniţă. În clasele primare cei patruzeci şi şase de copii au găsit pe bănci manualele pregătite şi le-au răsfoit cu emoţie împreună cu doamnele învăţătoare, iar cei cincizeci şi opt de elevi din clasele gimnaziale s-au regăsit, veseli, în săli de clase primitoare. În acest an şcolar toţi dascălii care predau la Urseni sunt calificaţi. Sunt titulari educatoarea, învăţătoarele şi profesorii care predau limba română, latina, matematica, geografia, istoria, cultura civică, educaţia fizică, limba engleză şi religia ortodoxă. Avem patru profesori cu gradul didactic I, patru dascăli cu gradul didactic II şi opt cu definitivatul. Unii îşi continuă pregătirea, dovadă fiind faptul că cei cu gradul II şi cei cu definitivat sunt înscrişi la gradul I respectiv gradul II. Paralel cu pregătirea activităţilor la clasă, o parte din dascăli au urmat cursuri dobândind calificări în formare de formatori sau managementul proiectelor.

Deschiderea anului scolar 2009-2010

Deschiderea anului scolar 2009-2010

Urseni - deschiderea anului scolar 2009-2010

Urseni - deschiderea anului scolar 2009-2010

Procesul instructiv-educativ se desfăşoară în săli corespunzătoare. Pentru preşcolari există un vestiar şi o sală de clasă încăpătoare, cu mobilier specific activităţilor de grădiniţă. Sunt şapte clase, un cabinet psihopedagogic şi o sală de educaţie fizică. Şcoala e dotată cu douăzeci şi două de calculatoare, trei laptopuri, două videoproiectoare, un ecran, două xeroxuri şi un multifuncţional. E posibilă conectarea la Internet.
Să intrăm aşadar în clasă şi să închidem uşa. Aici, într-o bună înţelegere cu elevii şi părinţii lor, să uităm dezordinea din sistemul de învăţământ şi să aducem pentru fiecare dintre noi bucuria împlinirii noastre ca OAMENI.